Program English Teaching to największy w Polsce program    
wspierania i promocji nauczania języka angielskiego    
na terenach wiejskich i w małych miastach    

Inspirujemy, motywujemy do działania,    
dajemy szansę nauczania na najwyższym poziomie    

Zapraszamy do udziału w ścieżce ETAs 2016

Serdecznie zapraszamy do składania listów intencyjnych w ramach English Teaching Activities 2016 (ETAs). ETAs to szansa na sfinansowanie ciekawych zajęć z języka angielskiego z dziećmi w Twoim środowisku, połączona z cyklem inspirujących szkoleń dla nauczycieli.

Co to jest English Teaching Activities (ETAs)?

Ścieżka ETAs łączy w sobie udział w szkoleniach (metodycznych oraz projektowych) z realizacją projektu i kierowana jest do:

  • Nauczycieli języka angielskiego z publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszczących się wyłącznie na wsiach.
  • Lokalnych liderów wiejskich, którzy podejmą współpracę z nauczycielem języka angielskiego z wiejskiej szkoły czy przedszkola i zaplanują projekt realizowany w środowisku lokalnym, np. świetlicy wiejskiej, bibliotece czy w siedzibie organizacji pozarządowej, ewentualnie w szkole.  
  • Lokalnych liderów wiejskich, którzy posiadają formalne kompetencje do nauczania języka angielskiego i złożą aplikację indywidualnie.

Projektem w rozumieniu Programu English Teaching jest realizacja ciekawego pomysłu na pozalekcyjne nauczanie języka angielskiego, prowadzone w atrakcyjnej dla uczestników formie, w oderwaniu od podręczników, zeszytów, testowania i oceniana.     

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją ścieżki ETAs i przygotowanie się do złożenia listu intencyjnego:

  • Szczegółowe informacje o ETAs [on-line] [pdf]
  • Wzór listu intencyjnego [pdf]

UWAGA! Nabór listów intencyjnych prowadzony jest wyłącznie on-line.